10 ข้อต้องรู้ !! ถ้าอยากจะซื้อทองเก็บ !?
ซื้อทอง
ซื้อทอง

10 ข้อต้องรู้ !! ถ้าอยากจะซื้อทองเก็บ !?

การซื้อทองเก็บสะสม เป็นการเก็บออมของผู้มีรายได้ประเภทหนึ่ง เช่นเดียวกับการออมเงิน ทองคำเป็นทรัพย์สินมีค่าเทียบเท่าเงินตรา เป็นทรัพย์สินมีค่าถาวรไม่เสื่อมสลายหรือด้อยค่าไปตามกาลเวลา แต่จะเพิ่มมูลค่าสวนทางกับค่าเงินที่อ่อนตัว ความเป็นไปทางเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตของคนก็ดีขึ้น อย่างไรก็ตามภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตก็สูงขึ้นตาม หมายความว่าค่าเงินที่เราเก็บไว้มูลค่าจะลดลงไปตามกาลเวลา ดังนั้น วิธีการออมเงินแม้จะเป็นการออมที่ดี แต่ก็ใช่ว่าจะดีที่สุด เพราะผลตอบแทนเติบโตช้าไม่ทันกับค่าเงินเฟ้อในแต่ละปี ทองคำจึงกลายมาเป็นปัจจัยที่ถูกจับตามองสำหรับเก็บออมแทนการออมเงิน ด้วยเหตุผลดังกล่าว นักออมเงินจำนวนมากหันมาออมทองแทนการออมเงิน

วันนี้มีทอง(METHONG) ขอเสนอ 10 ข้อต้องรู้ถ้าอยากจะลงทุนซื้อเก็บ จะมีข้อไหนบ้างรับชนกันได้เลยค่ะ 

ซื้อทอง

1.รู้เหตุผลในการซื้อทองคำ

การเลือกซื้อทองในแต่ละความต้องการให้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน หากซื้อได้ตรงตามความต้องการทั้งประเภทและปริมาณ ถูกที่ถูกเวลา จะได้ประโยชน์ที่มากกว่า เช่น ซื้อเพื่อการลงทุนทองคำ จะเป็นกรณีที่นักลงทุนต้องการผลตอบแทนเป็นเงินกำไรจากส่วนต่างของราคาซื้อกับราคาขาย ปัจจัยราคาเป็นสาระสำคัญของนักลงทุน การตัดสินใจเข้าซื้อจะเกิดเมื่อเชื่อว่าแนวโน้มราคาทองในระยะอันใกล้ ระยะกลางหรือระยะยาว กำลังมุ่งไปในทิศทางสูงขึ้น และพร้อมที่จะขายทำกำไรทันทีเมื่อได้ราคาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่หากซื้อเพื่อการออม นักออมไม่ได้ให้ความสำคัญกับราคามากนัก แต่จะซื้อเก็บตามวันและเวลาที่ระบุในโปรแกรมออมทองได้ตามราคาตลาด 

 2 . รู้ประเภทของทองคำ

ทองคำที่พบเห็นในตลาดไทย มีด้วยกัน 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ทองคำแท่งกับทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง ลักษณะจะเป็นแท่งขนาดต่าง ๆ ตามบล็อกที่ใช้ผลิต แยกขนาดตามปริมาณน้ำหนัก ได้รับความนิยมซื้อขายเพื่อการลงทุนหรือเพื่อการเก็บออม  ซึ่งแตกต่างจากทองรูปพรรณเป็นทองที่แปรรูปออกมาเป็นเครื่องประดับ เช่น สร้อยคอ สร้อยแขน แหวน ต่างหู จี้ และอื่น ๆ ได้รับความนิยมใช้สวมใส่เป็นเครื่องประดับสวยงามและสามารถเก็บออมไปด้วยในตัว

3.รู้มาตราวัดน้ำหนักทองคำ

ประเทศไทยใช้มาตรวัดหน่วยเป็น “บาท” 1 บาท เท่ากับน้ำหนักทองคำ 15.244 กรัม ส่วนทองคำซื้อขายกันในตลาดโลกใช้หน่วยเป็น “ออนซ์”  1 ออนซ์ เท่ากับน้ำหนักทองคำ 31.103 กรัม การแปลงหน่วยวัดที่แตกต่างกัน ใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วนและอิงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

 

4.รู้มาตรฐานความบริสุทธิ์ของทองคำ

ประเทศไทยนิยมซื้อขายทองคำความบริสุทธิ์ 96.50% และ 99.99% ทองคำ 96.50% เป็นทองคำมีส่วนผสมเงินและทองแดง เนื้อทองมีความแข็ง เมื่อแปรรูปเป็นเครื่องประดับ ได้ทั้งความสวยงามและความแข็งแรงทนทาน ส่วนของ ทองคำ 99.99% เป็นทองคำค่าความบริสุทธิ์สูงสุดในบรรดาทองคำด้วยกัน ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากล หลายประเทศใช้วางเป็นทุนสำรองเพื่อรักษาเสถียรภาพค่าเงินและการออกพันธบัตร

 

5.รู้ราคาของทองคำ

ราคาซื้อขายกันตามร้านจำหน่ายทองจะอิงราคาสมาคมค้าทอง ราคาที่ซื้อขายกันในตลาดเทรดทอง จะเป็นไปตามกลไกของตลาดระหว่างเปิดการเทรด เป็นไปได้ที่ราคาจะสูงหรือต่ำกว่าราคาสมาคมค้าทอง ขึ้นอยู่กับแรงซื้อขายของตลาดเทรดทองและปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบในแต่ละวัน 

 

6.รู้ช่องทางการซื้อขายทองคำ

ร้านจำหน่ายทองคำทุกร้านถือเป็นช่องทางการซื้อขายทองคำ ไม่ว่าจะเป็นทองคำแท่งหรือทองรูปพรรณสามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยนได้กับทุกร้าน แต่มีทองแนะนำว่าควรซื้อและขายกับร้านเดียวกัน เพื่อจะไม่ถูกกดราคามากนัก 

 

7.รู้ปัจจัยทำให้ราคาทองคำขึ้นลง

ทองคำเป็นทรัพย์สินมีค่าเทียบเท่าเงินตรา หากสกุลเงินอ่อนค่านักลงทุนจะย้ายเงินทุนไปซื้อทองคำแทนส่งผลให้ราคาทองคำสูงขึ้น แต่หากสกุลเงินแข็งค่านักลงทุนจะถอนเงินลงทุนในทองคำไปซื้อค่าเงินหรือผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่นแทน ก็จะส่งผลให้ราคาทองคำลดต่ำลง อย่างไรก็ตามก็ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกหลายปัจจัยที่ทำให้ราคาทองคำขึ้นลงด้

 

8.รู้ค่าธรรมเนียมการซื้อทอง

การซื้อทองจะมีการคิดค่าธรรมเนียมต่างหากจากราคาตามน้ำหนักทอง ซึ่งทองคำแท่งจะเรียกว่าค่าบล็อก ซึ่งมีรายละเอียดราคาแตกต่างกันตามนโยบายบริษัท 

 

9.รู้ช่วงเวลาที่จะซื้อทองคำตอนไหน

การศึกษา หรืออ่านบทวิเคราะห์ราคาทองคำเป็นเรื่องที่นักลงทุน หรือนักออมทองควรจะต้องศึกษาหรือหาอ่านไว้เพื่อเป็นฐานในการพิจารณาว่าช่วงเวลาไหนควรซื้อหรือไม่ควรซื้อ  เพราะบทวิเคราะห์จะถูกเขียนและเรียบเรียงจากนักวิเคราะห์สถิติ 

 

10.รู้ว่านานแค่ไหนที่ควรจะเก็บทองไว้

สืบเนื่องมาจากข้อที่ 1 คือการที่เรารู้ว่าเหตุผลของการซื้อทองคืออะไร ถ้าเราต้องการซื้อทองเพื่อการออมระยะยาว ก็สามารถเก็บได้เรื่อยๆตามความต้องการ หรือถ้าเพื่อการลงทุนเทรดก็สามารถซื้อ-ขาย ตามการประเมินของผู้ถือทองได้ 

 

 

แท๊กของบทความนี้

แป่งปันบทความนี้ :

เรื่องอื่นๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ลูกค้า ไม่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้ติดต่อสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการ บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลที่มีการทำธุรกรรมกับบริษัท เช่น ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน หุ้นส่วน ตัวแทน พนักงาน เจ้าหน้าที่ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ค้ำประกัน ผู้ให้หลักประกัน ผู้รับผลประโยชน์ บุคคลที่ได้เข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท บุคคลธรรมดาทั่วไป เช่น ติดต่อกันโดยประการอื่น หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท หรือที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าผ่านช่องทางใด

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับใช้ในการทำธุรกรรม การให้และ/หรือการรับบริการ การติดต่อ และการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า เช่น

 1. ข้อมูลระบุตัวบุคคล ชื่อนามสกุล เพศ วัน-เดือน-ปีเกิด อายุ สถานภาพทางการสมรส สถานภาพครอบครัว สัญชาติ ประเทศที่พำนัก ลายมือชื่อ
 2. ข้อมูลบนเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาวีซ่า สำเนาใบต่างด้าว สำเนาใบอนุญาตทำงาน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่ใช้ในการระบุและยืนยันตัวตนที่มีลักษณะเดียวกัน) ข้อมูล KYC และ CDD อื่นๆ เป็นต้น
 3. ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ตามเอกสารสำคัญ ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน และที่อยู่ในประเทศตามสัญชาติ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร อีเมล ชื่อหรือบัญชีเข้าใช้งานสำหรับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น LINE ID
 4. ข้อมูลความเป็นเจ้าของกิจการหรือกาประกอบอาชีพ  เช่น ประเภทธุรกิจ  ประเภทอาชีพ  ตำแหน่ง อายุงาน เอกสารอื่นใดเพื่อยืนยันการประกอบธุรกิจหรือประกอบอาชีพ
 5. ข้อมูลทางการเงินและการทำธุรกรรม   เลขที่บัญชีเงินฝาก รายการเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝาก เลขบัตรเครดิต/เดบิต  ข้อมูลรายได้ แหล่งที่มาของรายได้และรายจ่าย  ข้อมูลสำหรับประเมินความเสี่ยง
 6. ข้อมูลทางเทคนิค อุปกรณ์หรือเครื่องมือ ข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชัน  หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ รุ่นและประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ประเภทและเวอร์ชั่นของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม รวมถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม ข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ จากการใช้งานบนแพลตฟอร์มและระบบปฏิบัติการ และข้อมูลอื่นๆ              
 7. บันทึกการสื่อสารหรือการโต้ตอบระหว่างท่านกับบริษัทที่เกี่ยวข้องการทำธุรกรรมซื้อขาย  รายละเอียดเรื่องร้องเรียนหรือการออกความเห็น คำขอใช้สิทธิต่าง ๆ ผลประเมินการสำรวจความคิดเห็น บันทึกเสียง ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว คลิปบันทึกเสียง บันทึกการสื่อสารผ่าน Log/Chat – Bot  ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อดำเนินการตามความยินยอมของท่านและ/หรือเพื่อดำเนินการภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่น ๆ โดยวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี้

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่านหรือภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ โดยบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตที่ท่านได้ให้ความยินยอมหรือขอบเขตที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือในบางกรณี ท่านอาจอยู่ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเหล่านั้นอีกด้วย โดยที่ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ตามแต่ความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมของท่าน ดังต่อไปนี้

 1. บริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ตัวแทนของบริษัท  ผู้รับจ้างช่วงงานต่อหรือผู้ให้บริการภายนอกเพื่อประกอบธุรกิจแทนบริษัท  ทางการตลาด ส่งเสริมการขาย  การประชาสัมพันธ์  การเสนอหรือสนับสนุนการให้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทแก่ท่าน รวมถึงผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บ เคลื่อนย้าย และจัดส่งสินค้า ผู้จัดการด้านแคมเปญและการจัดกิจกรรม ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการจัดเก็บข้อมูลบนเซอร์เวอร์ที่เชื่อมต่อออนไลน์
 2. บริษัทได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เฉพาะบุคลากร หรือพนักงานของบริษัทที่มีความจำเป็นต้องรับทราบข้อมูลของท่าน เพื่อการให้บริการทางธุรกรรมหรือบริการอำนวยความสะดวกอื่นใดแก่ท่าน เพื่อให้ท่านได้รับบริการดังกล่าว อย่างเหมาะสมและดีที่สุดจากบริษัท
 3. บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่นๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต หรือกำหนดไว้ หากบริษัทเชื่อว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบใดๆ หรือต้องคุ้มครองสิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคลที่สาม หรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของบุคคลใด ๆ หรือเพื่อตรวจจับ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาการทุจริต ความมั่นคง หรือความปลอดภัย

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้า หรือมีความสัมพันธ์อยู่กับบริษัท หรือตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ และเมื่อท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นตามระยะเวลาที่จำเป็นตามอายุความ หรือระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้ เช่น จัดเก็บไว้ตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 5 – 10 ปีนับแต่ยุติความสัมพันธ์ตามแต่กรณี จัดเก็บไว้ตามกฎหมาย 10 ปี นับแต่ยุติความสัมพันธ์ เป็นต้น

ท่านสามารถใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกระบวนการจัดการสิทธิของบริษัท ดังต่อไปนี้

 1. สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลของท่านที่บริษัทเก็บรักษาไว้หรือขอรับสำเนาข้อมูลได้  
 2. สิทธิให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวท่านเอง
 3. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 4. สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้
 5. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราว
 6. สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 7. สิทธิขอถอนความยินยอม  หากท่านได้ให้ความยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 8. สิทธิร้องเรียน: ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การใช้สิทธิของท่านดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น

บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด

99-101 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ : เวลา 9.15 – 16.00 น.

Call Center: 02-017-0777

Gold Trading Hotline: 02-017-0770

Fax Center: 02-222-7100

E-Mail: [email protected]

บริษัทอาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและการดำเนินงานของบริษัท ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากท่าน รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยนโยบาย เวอร์ชั่นล่าสุดจะประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ https://www.methong.co/privacy-policy เพื่อให้ท่านทราบแนวทางที่บริษัทใช้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ME THONG ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัว เราจะทำงานอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาความลับ และควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย โดยคุณสามารถเลือกความยินยอมแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ได้ โดยคลิกที่ปุ่ม เลือกตั้งค่านโยบายเพิ่มเติม

ME THONG ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัว เราจะทำงานอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาความลับ และควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย โดยคุณสามารถเลือกความยินยอมแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ได้ โดยคลิกที่ปุ่ม เลือกตั้งค่านโยบายเพิ่มเติม