เทรดทองคำ เป็นการพนันจริงหรอ !?
เทรดทอง
เทรดทอง

เทรดทองคำ เป็นการพนันจริงหรอ !?

การเทรดทองคำ เป็นกระบวนการซื้อขายทองคำเพื่อรับผลกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในตลาดทองคำ ผู้เทรดทองคำจะพยายามซื้อทองคำในราคาต่ำและขายในราคาสูงเพื่อทำกำไร การเทรดทองคำสามารถทำได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น การซื้อขายทองคำทางกายภาพ (เช่น ทองคำแท่งหรือทองคำสั่งซื้อ), การเทรดทองคำทางอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น ผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายทองคำออนไลน์), หรือการลงทุนในสินค้าอนุพันธ์ทองคำ (เช่น ซื้อขายคอนทรัคทองคำหรือตัวเลือกทองคำ)

ผู้เทรดทองคำจะใช้การวิเคราะห์ตลาดและตัวชี้วัดเพื่อประเมินโอกาสในการซื้อหรือขายทองคำ ส่วนใหญ่จะใช้การวิเคราะห์เทคนิคเพื่อศึกษาแนวโน้มราคาทองคำ ศักยภาพการเคลื่อนไหวและระดับการสนับสนุนและความต้านทานของราคา การเทรดทองคำมีความเสี่ยงทางการเงินเช่นเดียวกับการลงทุนในตลาดทางการเงินอื่น ๆ และผู้เทรดควรทำความเข้าใจและจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับความพร้อมและวัตถุประสงค์การลงทุนของตนเอง หลายคนที่กำลังเริ่มต้นเทรดทองคำอาจกำลังสับสนว่าการเทรดทองคำถือว่าเป็นการพนันหรือไม่ วันนี้มีทองมาแก้ประเด็นความเข้าใจผิดดังนี้

การพนันและการเทรดทองคำเป็นกิจกรรมทางการเงินที่แตกต่างกัน ดังนี้:

การพนัน :
การพนันเป็นการวางเดิมพันหรือเงินเดิมพันในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทางการเงิน เช่น การเดิมพันในการเล่นไพ่, การวางเดิมพันกีฬา, หรือการเล่นเกมคาสิโนออนไลน์ เป็นต้น

ผลลัพธ์ของการพนันมักมีความเอื้ออำนวยต่อผู้เล่นเพียงแค่เรียกผลชนะหรือแพ้เท่านั้น โดยมักจะไม่มีการวิเคราะห์หรือการกำหนดระดับความเสี่ยงในการพนัน การพนันมักมีความสนุกสนานและความตื่นเต้นเป็นหลัก แต่ควรจำไว้ว่าการพนันมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินที่วางเดิมพันได้ และไม่มีการคาดการณ์ผลลัพธ์ที่แน่นอน

การเทรดทองคำ:
การเทรดทองคำเป็นกระบวนการซื้อขายทองคำเพื่อรับผลกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ การเทรดทองคำมักเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ตลาดและการตัดสินใจในการซื้อหรือขายทองคำโดยพิจารณาตัวแปรต่าง ๆ เช่น แนวโน้มราคา, ข่าวสารเศรษฐกิจ, และตลาดทองคำโลก เพื่อให้สามารถทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาทองคำได้

การเทรดทองคำมีความสามารถในการสร้างรายได้ระยะยาว และมักใช้เครื่องมือการวิเคราะห์เชิงเทคนิคเพื่อประเมินโอกาสในการลงทุน การเทรดทองคำมีความเสี่ยงเช่นกัน แต่มีการควบคุมความเสี่ยงได้มากกว่าการพนัน เนื่องจากการเทรดทองคำมีการวิเคราะห์และกำหนดกฎเกณฑ์ในการตัดสินใจซื้อ-ขายที่มีพื้นฐานทางการเงินและการวิเคราะห์ตลาด

เพื่อให้การเทรดทองคำไม่เป็นการพนันและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการลงทุน นี่คือแนวทางที่คุณสามารถปฏิบัติตามได้:

1. ศึกษาและวิเคราะห์ตลาด: ทำความเข้าใจในโอกาสและความเสี่ยงในการลงทุนในทองคำ ศึกษาแนวโน้มราคาทองคำในอดีต วิเคราะห์ข่าวสารเศรษฐกิจที่อาจมีผลต่อราคาทองคำ และทำความเข้าใจในตลาดทองคำในระยะยาว

2. ใช้การวิเคราะห์เทคนิค: ใช้เครื่องมือและตัวชี้วัดทางเทคนิคเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ ตัวชี้วัดเช่นเส้นเรียง SMA, MACD, และ RSI อาจช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการซื้อหรือขายทองคำ

3. จัดการความเสี่ยง: กำหนดแผนการลงทุนที่มีการจัดสรรทรัพย์สินและความเสี่ยงให้เหมาะสมกับความต้องการและความพร้อมของคุณ แยกแยะเงินลงทุนในทองคำออกเป็นส่วนเล็ก ๆ และไม่นำเงินทั้งหมดมาลงทุนในทองคำเพียงอย่างเดียว

4. ระบุเป้าหมายการลงทุน: กำหนดเป้าหมายทางการลงทุนที่ชัดเจนและเหมาะสมกับเวลาและวัตถุประสงค์การลงทุนของคุณ เป็นระยะยาวหรือระยะสั้น

5. ติดตามและปรับแผนการลงทุน : ติดตามผลการลงทุนของคุณอย่างสม่ำเสมอ พิจารณาปรับแผนการลงทุนหากจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดและเป้าหมายการลงทุนของคุณ

6. หาความรู้และคำแนะนำ: ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในทองคำจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น หนังสือ, บล็อก, คอร์สออนไลน์ หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน

จำไว้ว่าการลงทุนในทองคำยังคงมีความเสี่ยง ไม่มีการคาดการณ์ผลลัพธ์ที่แน่นอน การปฏิบัติตามแนวทางด้านบนจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการลงทุนในทองคำ

แท๊กของบทความนี้

แป่งปันบทความนี้ :

เรื่องอื่นๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ลูกค้า ไม่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้ติดต่อสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการ บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลที่มีการทำธุรกรรมกับบริษัท เช่น ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน หุ้นส่วน ตัวแทน พนักงาน เจ้าหน้าที่ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ค้ำประกัน ผู้ให้หลักประกัน ผู้รับผลประโยชน์ บุคคลที่ได้เข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท บุคคลธรรมดาทั่วไป เช่น ติดต่อกันโดยประการอื่น หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท หรือที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าผ่านช่องทางใด

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับใช้ในการทำธุรกรรม การให้และ/หรือการรับบริการ การติดต่อ และการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า เช่น

 1. ข้อมูลระบุตัวบุคคล ชื่อนามสกุล เพศ วัน-เดือน-ปีเกิด อายุ สถานภาพทางการสมรส สถานภาพครอบครัว สัญชาติ ประเทศที่พำนัก ลายมือชื่อ
 2. ข้อมูลบนเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาวีซ่า สำเนาใบต่างด้าว สำเนาใบอนุญาตทำงาน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่ใช้ในการระบุและยืนยันตัวตนที่มีลักษณะเดียวกัน) ข้อมูล KYC และ CDD อื่นๆ เป็นต้น
 3. ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ตามเอกสารสำคัญ ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน และที่อยู่ในประเทศตามสัญชาติ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร อีเมล ชื่อหรือบัญชีเข้าใช้งานสำหรับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น LINE ID
 4. ข้อมูลความเป็นเจ้าของกิจการหรือกาประกอบอาชีพ  เช่น ประเภทธุรกิจ  ประเภทอาชีพ  ตำแหน่ง อายุงาน เอกสารอื่นใดเพื่อยืนยันการประกอบธุรกิจหรือประกอบอาชีพ
 5. ข้อมูลทางการเงินและการทำธุรกรรม   เลขที่บัญชีเงินฝาก รายการเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝาก เลขบัตรเครดิต/เดบิต  ข้อมูลรายได้ แหล่งที่มาของรายได้และรายจ่าย  ข้อมูลสำหรับประเมินความเสี่ยง
 6. ข้อมูลทางเทคนิค อุปกรณ์หรือเครื่องมือ ข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชัน  หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ รุ่นและประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ประเภทและเวอร์ชั่นของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม รวมถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม ข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ จากการใช้งานบนแพลตฟอร์มและระบบปฏิบัติการ และข้อมูลอื่นๆ              
 7. บันทึกการสื่อสารหรือการโต้ตอบระหว่างท่านกับบริษัทที่เกี่ยวข้องการทำธุรกรรมซื้อขาย  รายละเอียดเรื่องร้องเรียนหรือการออกความเห็น คำขอใช้สิทธิต่าง ๆ ผลประเมินการสำรวจความคิดเห็น บันทึกเสียง ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว คลิปบันทึกเสียง บันทึกการสื่อสารผ่าน Log/Chat – Bot  ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อดำเนินการตามความยินยอมของท่านและ/หรือเพื่อดำเนินการภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่น ๆ โดยวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี้

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่านหรือภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ โดยบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตที่ท่านได้ให้ความยินยอมหรือขอบเขตที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือในบางกรณี ท่านอาจอยู่ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเหล่านั้นอีกด้วย โดยที่ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ตามแต่ความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมของท่าน ดังต่อไปนี้

 1. บริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ตัวแทนของบริษัท  ผู้รับจ้างช่วงงานต่อหรือผู้ให้บริการภายนอกเพื่อประกอบธุรกิจแทนบริษัท  ทางการตลาด ส่งเสริมการขาย  การประชาสัมพันธ์  การเสนอหรือสนับสนุนการให้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทแก่ท่าน รวมถึงผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บ เคลื่อนย้าย และจัดส่งสินค้า ผู้จัดการด้านแคมเปญและการจัดกิจกรรม ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการจัดเก็บข้อมูลบนเซอร์เวอร์ที่เชื่อมต่อออนไลน์
 2. บริษัทได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เฉพาะบุคลากร หรือพนักงานของบริษัทที่มีความจำเป็นต้องรับทราบข้อมูลของท่าน เพื่อการให้บริการทางธุรกรรมหรือบริการอำนวยความสะดวกอื่นใดแก่ท่าน เพื่อให้ท่านได้รับบริการดังกล่าว อย่างเหมาะสมและดีที่สุดจากบริษัท
 3. บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่นๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต หรือกำหนดไว้ หากบริษัทเชื่อว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบใดๆ หรือต้องคุ้มครองสิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคลที่สาม หรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของบุคคลใด ๆ หรือเพื่อตรวจจับ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาการทุจริต ความมั่นคง หรือความปลอดภัย

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้า หรือมีความสัมพันธ์อยู่กับบริษัท หรือตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ และเมื่อท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นตามระยะเวลาที่จำเป็นตามอายุความ หรือระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้ เช่น จัดเก็บไว้ตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 5 – 10 ปีนับแต่ยุติความสัมพันธ์ตามแต่กรณี จัดเก็บไว้ตามกฎหมาย 10 ปี นับแต่ยุติความสัมพันธ์ เป็นต้น

ท่านสามารถใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกระบวนการจัดการสิทธิของบริษัท ดังต่อไปนี้

 1. สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลของท่านที่บริษัทเก็บรักษาไว้หรือขอรับสำเนาข้อมูลได้  
 2. สิทธิให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวท่านเอง
 3. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 4. สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้
 5. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราว
 6. สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 7. สิทธิขอถอนความยินยอม  หากท่านได้ให้ความยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 8. สิทธิร้องเรียน: ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การใช้สิทธิของท่านดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น

บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด

99-101 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ : เวลา 9.15 – 16.00 น.

Call Center: 02-017-0777

Gold Trading Hotline: 02-017-0770

Fax Center: 02-222-7100

E-Mail: [email protected]

บริษัทอาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและการดำเนินงานของบริษัท ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากท่าน รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยนโยบาย เวอร์ชั่นล่าสุดจะประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ https://www.methong.co/privacy-policy เพื่อให้ท่านทราบแนวทางที่บริษัทใช้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ME THONG ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัว เราจะทำงานอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาความลับ และควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย โดยคุณสามารถเลือกความยินยอมแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ได้ โดยคลิกที่ปุ่ม เลือกตั้งค่านโยบายเพิ่มเติม

ME THONG ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัว เราจะทำงานอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาความลับ และควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย โดยคุณสามารถเลือกความยินยอมแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ได้ โดยคลิกที่ปุ่ม เลือกตั้งค่านโยบายเพิ่มเติม